REFERENC LISTA ZNAČAJNIJIH RADOVA "ADŽIĆ ASFALT" d.o.o. Žepče


 • Asfaltiranje puta u naselju Hrastuša (Žepče) u dužini 1100 m,

 • Asfaltiranje sportskog poligona u naselju Osova (Žepče), 1500m2

 • Asfaltiranje puta u naselju Lug (Žepče) u dužini 1350 m,

 • Asfaltiranje puta u naselju Osova (Žepče) u dužini 2000 m,

 • Asfaltiranje puta u naselju Brezovo Polje (Žepče) u dužini 1200m,

 • Asfaltiranje puta u naselju Tatarbudžak (Žepče) u dužini 1300 m,

 • Asfaltiranje puta u naselju Ljubatovići (Žepče) u dužini 1800 m,

 • Asfaltiranje puta u naselju Ularice (Usora) u dužini 750 m,

 • Asfaltiranje sportskog poligona u naselju Alibegovci (Usora),

 • Asfaltiranje prometnica na "Poslovnom centru Xp" u Žepču.

 • Asfaltiranje sportskog poligona u naselju Ularice (Usora),

 • Rekonstrukcija i sfaltiranje Auto poligona u Žepču,

 • Asfaltiranje nogometnog poligona u Maglaju,

 • Asfaltiranje platoa u krugu zanatske radnje "Drvoprerada"

 • Asfaltiranje platoa kruga poduzeća "Vigma" Bakovići, Fojnica

 • Izvođenje radova zimskog održavanja regionalnih

 • Cesta R-443 Kiseljak, Kreševo, Ribnjak, Lepenica

 • Asfaltiranje puta u naselju Radunice, (Matijevića Brdo-Brezici),

 • Asfaltiranje puta Žepče-Vinište,

 • Asfaltiranje puta u naselju Ozimica (Žepče), (Kreševac-Lipovac)

 • Asfaltiranje puta u naselju Adže (Žepče),

 • Izvođenje radova na cesti Pojske-Rebrovac,

 • Asfaltiranje puta u naselju Orahovica (Žepče), (naselje Pavkovići)

 • Asfaltiranje puta u naselju Ravne (Žepče),

 • Asfaltiranje puta u naselju Bistrica (Žepče),

 • Asfaltiranje puta Ravne - Križ,

 • Rekonstrukcija puta Volin Potok-Jastrebac,

 • Asfaltiranje puta u naselju Makljenovac (Usora),

 • Asfaltiranje prostora oko poslovnog objekta firme
             "Cromont"d.o.o. Žepče

 • Sanacija i rekonstrukcija lokalnog
             puta u naselju Šenkovići, općina N.Travnik

 • Sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta Brankovići-Bare

 • Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Radojčići (Maglaj),

 • Radovi na rekonstrukciji i modernizaciji
             dionice puta u naselju Papratnica (Žepče),

 • Izrada ploče i asfaltiranje mosta u naselju Čusto Brdo(Žepče),

 • Izgradnja mosta u naselju Brezici, (Žepče)

 • Rekonstrukcija i modernizaciji puta
             D.Goliješnica-Čalušići (Žepče),

 • Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Očice (Vitez),

 • Asfaltiranje puta Mlakići-Zlići (Vitez),

 • Asfaltiranju puta Matijevića Brdo-Globarica (Žepče)